POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW

Międzyzakładowy Klub przy Burmistrzu Miasta Jarosławia

Protokół   Klasyfikacyjny

Zawodów krótkofalarskich o „Puchar” Burmistrza Miasta Jarosławia zorganizowanych przez Międzyzakładowy Klub PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia dla złożenia hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku, oraz tym, którzy walczyli
i polegli na wszystkich frontach II–giej wojny światowej, abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący                  Zbigniew Guzowski SP 8 AUP

Członkowie                         Tadeusz Lewko SP 8 IE

         Benedykt Brodowicz SP 8 IQQ

dokonała sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń z odbytych w dniu  14. III.2021 roku zawodów i ustaliła następujące wyniki w poszczególnych grupach.

 

GRUPA- A – Radiostacje indywidualne –posiadacze Medalu i Dyplomu  „ JAROSŁAW ”

1.

SQ 5 ABG

7200

pkt.

 

7.

SP 8 IQQ

1856

pkt.

2.

SP 9 IEK

6996

pkt.

 

 8.   

SP 5 NZG         

901

pkt.

3.

SP 5 MBI

6264

pkt.

 

 9.  

SP 5 MDB        

     900   

pkt.

 4.   

SP 4 JSJ         

    3652

pkt.

 

10.  

SP 4 HHI

     882

pklt.

 5.

SP 5 XVR   

    3570 

pkt.

 

11.

DG 0 DRF

480

pkt.

 6.

SP 8 IE

     1904

pkt.                                                                                 

 

12.

SP 8 AUP

  480

pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA -B – Pozostałe radiostacje indywidualne.

1.      SP 8 BVN       7668            pkt.                              16.    SQ 3 XBD     3116          pkt.

1.      SO 4 P            7668             pkt.                              17.    SP 8 HPW     2958          pkt                                                                                         

2       3Z 3 AHK      7645             pkt.                              18.    SP 4 CGU     2627          pkt.           

3.      SP 7 RFF        6519            pkt.                              19.    SP 7 MFU     1917          pkt. 

4        SP 9 S            6517             pkt.                               20.    LY 2 M         1682           pkt

5.       SP 9 HPA       6200            pkt.                               21.    SP 9 JTZ       1541          pkt

6.      SP 9 SMD       5782             pkt                                22.    SP 8 CHI       1372          pkt.

7.      SN 5 Z            5382             pkt.                               23.    SQ 9 BDB      1222          pkt.

8.      SQ 7 CGN      5358             pkt                                24.    SP 8 WH       1012          pkt.                                                              

9.      SP 4 AWE      5184             pkt.                               25.    SQ 1 NXW      988           pkt.                                                                                                              

10.    SP 3 OKS       5106             pkt.                               26.    SQ 2 QCR       936           pkt.

11.    SO 5 MAX     4950             pkt.                               27.    SP 5 FHF         882           pkt.

12.    SP 4 SAF        4815             pkt.                                28.  SN 0 ZOSP          702     pkt.

13.    SP 2 XX         4515             pkt                                 29.  SQ 7 DCB           490     pkt.  

14.  SQ 2 DYF       3655             pkt.                               30.  SP 9 JL                702     pkt.                                                                                               

15.  SN 4 D            3220             pkt.                                                                                                                                                                                                             

 

  GRUPA – C -Radiostacje klubowe .

1.      SP 4 KHM     7261            pkt.                              5.       UR 4 WZO     3800            pkt.

2.      SP 9 KDA      6996            pkt.                              6.       SP 3 POB       2775            pkt.   

3.      SP 9 KUP      4949            pkt.                              7.      SP 9 PAP         946            pkt. 

4.      HF 100 HCH   4140            pkt.                               8.       SP 2 KAC         984            pkt. 

 

GRUPA D – Najaktywniejsza radiostacja organizatora : SP 8 IQQ.

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego

Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca

im. Czesławy „Baśki" Puzon w Jarosławiu

 

Protokół   Klasyfikacyjny

 

Zawodów krótkofalarskich o „Puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosławiu” zorganizowanych przez Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu dla złożenia hołdu Patronce Jarosławskiego Hufca – Czesławie „Baśce” Puzon w 101-szą rocznicę Jej urodzin, która oddała swe życie w walce z hitlerowskim okupantem, oraz z okazji 36–tej rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jarosławiu.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący                   Guzowski Zbigniew SP 8 AUP – Kierownik Klubu

Członkowie                         Dryś Jagoda SP 8 AYL – Członkini Klubu

          Wendycz Zbigniew SP 8 RHO – Członek Klubu

 

dokonała sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń z odbytych w dniu 14.II.2021 roku zawodów i ustaliła następujące wyniki w poszczególnych grupach:

 

GRUPA-A – Radiostacje indywidualne – członkowie klubów harcerskich.

1.      SP 5 MDB      2814             pkt.                             6.       SP 8 IE             819             pkt.

2.      SP 8 RHO      1316             pkt.                              7.       SP 2 JBJ          464             pkt.

3.      SP 8 UZJ        1242             pkt.                              8.       SP 8 IQQ        338             pkt

4.      SP 8 HJM        1102            pkt.                              9.       SP 9 JL            140             pkt.

5.      SP 8 AUP        1073            pkt.                             10.      SP 8 LNO        103             pkt.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA -B – Pozostałe radiostacje indywidualne.

1.      3Z 3 AHK      5820             pkt.                              19.     SQ 8 PIW       2838            pkt.

2.      SP 7 RFF       5336             pkt.                              20.     SN 9 J             2684            pkt.

3.      SP 9 SMD      5244             pkt.                              21.    SP 2 HBS        2440             pkt. 

4.      SP 9 W            5104             pkt.                               22.    SP 4 JSJ          2236            pkt.                   

5        SP 8 FB         5096             pkt.                               23.    SQ 7 CGN      2176            pkt.

          SP 9 HPA      5096             pkt.                               24.     SP 6 FEK      1870             pkt.

6.      SP 4 AWE      4914             pkt                                25.    SP 7 MFU      1815             pkt.

7.      SP 3 OKS       4752             pkt.                               26.    SP 5 QWJ       1665            pkt.

8.      SP 5 XVR       4482             pkt                                27.    SP 8 WH         1288            pkt.                                                             

9.      SQ 2 DYF       4160             pkt.                               28.    SQ 1 NXW     1215            pkt.                                                           

10.    SQ 3 LMY      4134             pkt.                               29.    SQ 5 LNJ        1140             pkt.

11.    SP 5 ES           4000             pkt.                               30.    SQ 8 RAU      1120             pkt.

  12.  SO 5 MAX     3408             pkt.                                31    SQ 8 MFB      1073             pkt.

  13.  SP 5 ENG       3285             pkt                                 32.   SP 9 KW          900             pkt.

  14.  SO 4 P             3243             pkt.                                33.   SP 2 JMR         768             pkt.                                                                                       

  15.  SQ 5 AKY      3213             pkt                                 34.   SQ 5 CZN        725             pkt.

  16.  SN 5 Z            3060             pkt.                                35.   SQ 9 PCH         660            pkt.

  17    SN 4 D            2990            pkt.                                36    SQ 9 KDO        570            pkt.

  18.  SQ 9 EDZ        2904            pkt.                                37.    SP 8 TK           435            pkt.

 

GRUPA – C -Radiostacje klubowe ZHP.

1.      HF 100 HCH 5310            pkt.                              4.       SP 3 ZCS        1008            pkt.

2.      SP 5 ZIP         4180            pkt.                              5.       SP 3 ZAC         884            pkt.

3.      SP 9 ZHS       1680            pkt.                              6.       SP 2 ZCI          684             pkt.

 

                                                                                         

GRUPA D – Pozostałe radiostacje klubowe.

1.      SP 9 KAO      6039             pkt.                              6.       SP 2 KAC       4131            pkt.

2.      SP 5 PAT       5264             pkt.                              7.       UR 4 WZO     3927            pkt.

3.      SP 9 KUP      4860             pkt.                              8.       SP 9 KJM       3300            pkt.

4.      SP 7 PGK       4335             pkt.                              9.      SP 3 PJY         2904            pkt.

5.      SP 4 KHM      4182             pkt.                              10.     SP 9 PAP        768             pkt.

 

Dyplom   Dyplom ZHP